Ray Diving
Narvik

Narvik 1940

Městečko Narvik leží 345 km severně od polárního kruhu. Byl postavený na poloostrově, tvořícím rozhraní Ofotfjordu a Rombakfjordu. Dnes je to průmyslové centrum a druhý největší norský přístav. Žije zde asi 19 000 obyvatel. Město bylo založeno v 19. st., aby mohli Norové i Švédové používat celoročně nezamrzající přístav, který by byl blízko rudným ložiskům ve švédském Laponsku. Počasí zde totiž silně ovlivňuje teplý Golfský proud, proto je zde v zimě průměrná teplota -5°C a v létě +20°C. V r. 1898 byla dokončena železnice mezi Narvikem a Kirunou. 9. dubna 1940 se zde odehrála velká bitva, když přístav napadlo 10 německých lodí a město začali okupovat. Britové, Francouzi a Poláci, ale město již v květnu téhož roku osvobodili a vrátili je Norům. Německé bombardéry ale znovu Narvik napadly a zničily centrum města. Přesto ho Němci nedobyli zpět a byla to první velká německá porážka.
V Narviku je nejzajímavější přístav, který je jeden z největších na světě. Mohou sem připlouvat lodě o výtlaku 250 000 tun a každoročně se na 220 lodích přepraví 14 miliónů tun železné rudy.

Válečné museum v Narviku

Hlavní ulicí města je Kongensgate, která se táhne rovnoběžně se železnicí. Na Tržním náměstí stojí radnice z r. 1961, před ní je 23 údajů o vzdálenostech na severní pól a na další významná místa světa. Nedaleko je Válečné muzeum.
Webové kamery z Narviku: http://www.fremover.no/kamera/
© 2007 - 2012 Ray Diving. All rights reserved. Created by Jakub Kolátek.