Ray Diving
Za celý můj dlouhý potápěčský život, kterému jsem obětoval mnohé a představuje cca 4 500 ponorů (tj. přibližně 125 dní strávených pod vodou) bylo pozorování kosatek tím nejúžasnějším zážitkem, který jsem doposud měl možnost prožít. Jen zřídka se dostane člověk bezpečně do těsné blízkosti kosatky. Pro pozorování kosatek z blízkosti musíme využít jejich oblíbených činností. Například doba páření, kdy samci kosatek se předvádějí a vyskakují nad hladinu, doba lovu, kdy jako jedno tělo a jeden mozek loví malé ryby v hejnech až po organizované ulovení velryby, nebo při labužnickém se tření celým tělem o oblázky na mělčinách.
Nejdůležitější předpoklad k pozorování kosatek v přírodě je však vaše ohleduplné a klidné chování, což mohu osobně potvrdit. Znalost připlouvání lodě ke kosatkám a vstupu do vody mezi mě je velice důležitá a nezbytná součást pozorování kosatek. Také je potřeba mít kvalitní potápěčské oblečení a být v dobré fyzické kondici.
Samotný lov sleďů jak, jsem již zmiňoval je promyšlený a organizovaný. Samci z rodiny kosatek se nadechnou na hladině a ponoří se pod samotné hejno sleďů. Vydechováním vzduchu po okraji hejna vytvoří pomyslnou mříž z bublinek, čímž udrží sledě pohromadě.
Kroužením ve spodní části hejna za pomocí natáčením se bílím břichem k hejnu, donutí sledě stoupat vzhůru k hladině. Samci kosatek po dalším nadechnutí připlouvají k hejnu sleďů vytlačeného pod vodní hladinu a prudkými pohyby ocasní ploutví omráčí několik desítek sleďů. Při tomto švihnutí ocasní ploutví směrem k hejnu dojde k vytvoření veliké zvukové vlny, která je velice citlivě sleděm vnímána a dojde k omráčení. Tento několikrát opakující se děj je zakončen připlutím samic s mláďaty a ladným požíráním omráčených sleďů. Kosatka svým činem připraví snadnou kořist i pro další obyvatele. To vše z povzdáli asi 5ti metrů pozorují norské tresky, které čekají na konec lovu a s připlutím samic s mláďaty doslova paběrkuji zbytky sleďů, které odpadli kosatkám od úst. Norská treska, která dosahuje délky okolo 80ti centimetrů, těžko loví celého sledě, proto využívá zbytků po kosatkách. Jedna z prvních věcí, která, mě zaujala při ponoření hlavy pod vodu je zvuková komunikace kosatek nezbytně nutná pro lov sleďů.
Nebyl to však jediný zvuk, který jsem vnímal. Při vynoření na hladinu a zvednutí hlavy z vody se nedal přeslechnout křik racků. Přibližně stovka racků se doslova předhání o vyzvednutí si omráčeného sledě z vodní hladiny.
© 2007 - 2012 Ray Diving. All rights reserved. Created by Jakub Kolátek.